Quét mã vạch
để tải APP

Quét mã Code để tải App

Bộ lọc kết quả
Xem từ ngày:
Hiển thị: Kỳ

XSMN Thứ 7 - KQ Xổ số miền Nam Thứ 7

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 27-02-2021
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 29 75 48 08
G.7 895 680 340 467
G.6 696717032465 126039425695 248239354678 312062928795
G.5 6721 7375 1031 6384
G.4 54111931441687692829559759017280837 45853459738232315159009570308937487 77650039067948253043395222515752655 83585549522740289752966280855166335
G.3 0404973555 9511749526 6676424561 3964325731
G.2 41254 32555 55284 97011
G.1 22578 11942 55239 90932
ĐB 376616 612652 150476 732534

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
 • Đầu
 • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03 06 02, 08
1 11, 16 17 11
2 21, 29, 29 23, 26 22 20, 28
3 37 31, 35, 39 31, 32, 34, 35
4 44, 49 42, 42 40, 43, 48 43
5 54, 55 52, 53, 55, 57, 59 50, 55, 57 51, 52, 52
6 65, 67 60 61, 64 67
7 72, 75, 76, 78 73, 75, 75 76, 78
8 80, 87, 89 82, 82, 84 84, 85
9 95 95 92, 95

Xổ số Miền Nam 20-02-2021

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 20-02-2021
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 26 74 32 75
G.7 807 930 320 421
G.6 090787657529 643100893271 239280871691 623361024707
G.5 0925 8420 1700 9705
G.4 87033633436975432062449100831875885 76083092843727851908819174856632767 65741084986186001440959341308107637 03656741845153095740810834351739129
G.3 7868802493 9229526098 6298075420 8041900316
G.2 96823 26781 64404 48324
G.1 52110 46271 91640 66583
ĐB 001723 504948 238691 788316

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
 • Đầu
 • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07, 07 08 00, 04 02, 05, 07
1 10, 10, 18 17 16, 16, 17, 19
2 23, 23, 25, 26, 29 20 20, 20 21, 24, 29
3 33 30, 31 32, 34, 37 30, 33
4 43 48 40, 40, 41 40
5 54 56
6 62, 65 66, 67 60
7 71, 71, 74, 78 75
8 85, 88 81, 83, 84, 89 80, 81, 87 83, 83, 84
9 93 95, 98 91, 91, 92, 98

Wow! Hơn 893+ người đã chơi lô đề tại Fi88ngày hôm nay, bạn có muốn thử?

Ok, tôi muốn chơi »

Xổ số Miền Nam 13-02-2021

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 13-02-2021
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 33 46 91 75
G.7 789 883 831 752
G.6 820389641197 825331632391 048857163985 194117607359
G.5 5336 1881 2190 6465
G.4 16097204045358963340019828482197736 61888866079362679275190789663872529 05846421926552692018868805062477919 13051935935015309326919201639500441
G.3 3052726707 4955343269 7744421709 2559264932
G.2 62044 25255 99281 43901
G.1 72420 24476 73531 02942
ĐB 346015 949865 786234 910568

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
 • Đầu
 • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03, 04, 07 07 09 01
1 15 16, 18, 19
2 20, 21, 27 26, 29 24, 26 20, 26
3 33, 36, 36 38 31, 31, 34 32
4 40, 44 46 44, 46 41, 41, 42
5 53, 53, 55 51, 52, 53, 59
6 64 63, 65, 69 60, 65, 68
7 75, 76, 78 75
8 82, 89, 89 81, 83, 88 80, 81, 85, 88
9 97, 97 91 90, 91, 92 92, 93, 95
Nhiều người đang xem

Xổ số Miền Nam 06-02-2021

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 06-02-2021
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 14 95 04 90
G.7 519 721 427 990
G.6 410595287678 508828846151 715211565894 173934639548
G.5 8254 0096 3157 7889
G.4 59392083427872078075146927351365585 02360409368956262677062672400348520 09862353515130404662439778229296125 06216923064340839677622382105981810
G.3 0986283242 2801074704 0019775385 0844930775
G.2 55007 33372 24027 69016
G.1 90406 48421 87962 33630
ĐB 530464 734643 758993 901894

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
 • Đầu
 • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05, 06, 07 03, 04 04, 04 06, 08
1 13, 14, 19 10 10, 16, 16
2 20, 28 20, 21, 21 25, 27, 27
3 36 30, 38, 39
4 42, 42 43 48, 49
5 54 51 51, 52, 56, 57 59
6 62, 64 60, 62, 67 62, 62, 62 63
7 75, 78 72, 77 77 75, 77
8 85 84, 88 85 89
9 92, 92 95, 96 92, 93, 94, 97 90, 90, 94

Xổ số Miền Nam 30-01-2021

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 30-01-2021
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 50 47 12 48
G.7 381 382 092 444
G.6 899789355629 096738872174 043648044495 114894946860
G.5 2088 9978 8348 6026
G.4 26237839121883931530050829684753799 30634377346765863422412893244313810 84932568631166613151877013364480059 43748645399260980201428198327221078
G.3 8409887798 4989710209 0555213404 4541677624
G.2 97968 03937 35812 50834
G.1 64469 60631 76365 52314
ĐB 034031 967228 854041 282772

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
 • Đầu
 • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 09 01, 04, 04 01, 09
1 12 10 12, 12 14, 16, 19
2 29 22, 28 24, 26
3 30, 31, 35, 37, 39 31, 34, 34, 37 32, 36 34, 39
4 47 43, 47 41, 44, 48 44, 48, 48, 48
5 50 58 51, 52, 59
6 68, 69 67 63, 65, 66 60
7 74, 78 72, 72, 78
8 81, 82, 88 82, 87, 89
9 97, 98, 98, 99 97 92, 95 94

Xổ số Miền Nam 23-01-2021

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 23-01-2021
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 19 06 25 40
G.7 261 428 429 086
G.6 765356151046 426953988709 349748384589 637376952876
G.5 0078 8246 0619 0645
G.4 22206696082383496008825600035631298 85904048591609763908587932667761865 14239977463553775614056641388346343 76974863973243294755570389252533962
G.3 5142068826 9530508692 9860450367 9438572589
G.2 86955 33197 09692 52410
G.1 97821 21510 09733 47048
ĐB 705683 800867 846178 615442

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
 • Đầu
 • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06, 08, 08 04, 05, 06, 08, 09 04
1 15, 19 10 14, 19 10
2 20, 21, 26 28 25, 29 25
3 34 33, 37, 38, 39 32, 38
4 46 46 43, 46 40, 42, 45, 48
5 53, 55, 56 59 55
6 60, 61 65, 67, 69 64, 67 62
7 78 77 78 73, 74, 76
8 83 83, 89 85, 86, 89
9 98 92, 93, 97, 97, 98 92, 97 95, 97

Xổ số Miền Nam 16-01-2021

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 16-01-2021
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 89 41 07 19
G.7 511 540 884 244
G.6 931641932075 899867073576 710189538386 586100868917
G.5 5263 8100 3784 7676
G.4 17686437014178568853767782697309884 67494299897666752488453422591863260 07124974945928027019998704630554326 94590266735772564287727362854242130
G.3 5844690985 1140176534 8660931441 6360586436
G.2 05166 16923 30816 01849
G.1 47776 06945 07979 26109
ĐB 021628 268376 694662 943293

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
 • Đầu
 • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01 00, 01, 07 01, 05, 07, 09 05, 09
1 11, 16 18 16, 19 17, 19
2 28 23 24, 26 25
3 34 30, 36, 36
4 46 40, 41, 42, 45 41 42, 44, 49
5 53 53
6 63, 66 60, 67 62 61
7 73, 75, 76, 78 76, 76 70, 79 73, 76
8 84, 85, 85, 86, 89 88, 89 80, 84, 84, 86 86, 87
9 93 94, 98 94 90, 93

Xem thêm (7 Kỳ)

XSMN thứ 7 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 4 đài thuộc khu vực miền Nam: Long An, TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước.

Thông tin về XSMN thứ 7

XSMN T7 được đông đảo người chơi tham gia so với ngày thường bởi vì những ngày cuối tuần là thời điểm để xả stress, giải trí sau 1 tuần làm việc căng thẳng, chúng ta có thể ngồi ở quán café, ăn sáng rồi sau đó mua một vài tờ vé số.

Kết quả xsmn thứ 7

Có thể bạn đã biết, xổ số là một trò chơi quay số có thưởng do các công ty xổ số trực thuốc nhà nước điều hành. Kết quả là những con số mà chúng ta dò được mỗi ngày đều hoàn toàn ngẫu nhiên được thực hiện trực tiếp từ trường quay.

Lịch sử xổ số Miền Nam thứ Bảy hôm nay hoặc những kỳ trước đều được chúng tôi lưu trữ lại vì thế bạn có thể tra cứu thông tin ngay lập tức.

Theo đà phát triển của công nghệ bây giờ bạn có thể xem KQXS MN thứ 7 bằng rất nhiều cách ví dụ như: Qua dịch vụ nhắn tin(SMS), nghe radio, thậm chí là xem trực tiếp trên tivi vào khung giờ mở thưởng.

Tất nhiên mỗi cách đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, tuy nhiên hiện tại chúng tôi thấy rằng việc tra cứu về các giải thưởng trên website hay ứng dụng di động là cách tối ưu và tiện lợi nhất.

Mở rộng keyboard_arrow_down
[x] Đóng