Quét mã vạch
để tải APP

Quét mã Code để tải App

Bộ lọc kết quả
Xem từ ngày:
Hiển thị: Kỳ
Xem nhanh:

XSMB Thứ 7 ngày 23-01-2021 (Nam Định)

XSMB»XSMB Thứ 7»XSMB 23-01-2021
Nam Định
ĐB 57860
G.1 70031
G.2 56407 68115
G.3 30928 93562 53443 65324 88899 01181
G.4 3133 6718 0968 4542
G.5 4768 3530 9114 2694 2311 0920
G.6 146 648 511
G.7 30 22 81 96

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20, 30, 30, 60
1 11, 11, 14, 15, 18 1 11, 11, 31, 81, 81
2 20, 22, 24, 28 2 22, 42, 62
3 30, 30, 31, 33 3 33, 43
4 42, 43, 46, 48 4 14, 24, 94
5 5 15
6 60, 62, 68, 68 6 46, 96
7 7 07
8 81, 81 8 18, 28, 48, 68, 68
9 94, 96, 99 9 99
[x] Đóng