Quét mã vạch
để tải APP

Quét mã Code để tải App

XSMB 06/08/2020 | Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06-08-2020

Kết quả xsmb ngày 06/08/2020

XSMB Thứ 5 ngày 06-08-2020 (Hà Nội)

XSMB»XSMB Thứ 5»XSMB 06-08-2020
Hà Nội
ĐB 25375
G.1 73575
G.2 08586 73055
G.3 64760 84186 78766 90568 02528 04124
G.4 5970 1429 5731 2368
G.5 9602 5251 2818 2419 9235 8445
G.6 527 063 009
G.7 90 47 81 65

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 60, 70, 90
1 18, 19 1 31, 51, 81
2 24, 27, 28, 29 2 02
3 31, 35 3 63
4 45, 47 4 24
5 51, 55 5 35, 45, 55, 65, 75, 75
6 60, 63, 65, 66, 68, 68 6 66, 86, 86
7 70, 75, 75 7 27, 47
8 81, 86, 86 8 18, 28, 68, 68
9 90 9 09, 19, 29

Bảng thống kê lô gan Miền Bắc tính đến ngày 06/08/2020

LotoNgày ganNgày về gần nhất
001 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
012 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
032 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
042 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
052 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
062 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
072 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
081 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
102 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
112 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
122 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
132 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
141 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
152 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
162 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
172 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
202 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
212 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
222 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
231 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
252 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
262 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
301 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
322 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
332 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
341 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
362 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
372 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
382 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
391 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
402 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
412 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
422 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
432 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
442 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
462 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
481 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
492 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
501 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
522 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
531 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
542 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
562 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
572 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
581 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
591 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
611 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
622 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
642 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
672 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
692 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
712 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
721 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
732 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
742 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
762 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
771 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
782 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
792 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
802 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
822 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
832 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
841 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
852 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
872 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
882 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
892 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
911 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
922 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
932 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
942 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
951 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
961 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
972 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
982 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
992 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05

Mời bạn chọn 1 đài xổ số sau đó đem so sánh với các đài khác để nắm được tình hình các con số từ 00 - 99 biến động như thế nào qua các kỳ quay thưởng.

So sánh Tần suất loto arrow_drop_down
Chọn đài Hà Nội arrow_drop_down
So sánh với TP. HCM arrow_drop_down
Kỳ 7 kỳ arrow_drop_down
Hà Nội Số

0.00%

0 lần
00

0.53%

1 lần
01

1.06%

2 lần
02

1.06%

2 lần
03

1.59%

3 lần
04

1.59%

3 lần
05

1.06%

2 lần
06

1.06%

2 lần
07

0.53%

1 lần
08

2.65%

5 lần
09

0.00%

0 lần
10

1.06%

2 lần
11

0.00%

0 lần
12

0.53%

1 lần
13

0.53%

1 lần
14

0.53%

1 lần
15

1.06%

2 lần
16

1.06%

2 lần
17

0.00%

0 lần
18

1.06%

2 lần
19

0.53%

1 lần
20

1.06%

2 lần
21

0.00%

0 lần
22

1.06%

2 lần
23

0.00%

0 lần
24

0.53%

1 lần
25

0.00%

0 lần
26

0.53%

1 lần
27

1.06%

2 lần
28

0.53%

1 lần
29

1.06%

2 lần
30

2.65%

5 lần
31

0.00%

0 lần
32

1.06%

2 lần
33

0.53%

1 lần
34

1.59%

3 lần
35

1.06%

2 lần
36

1.06%

2 lần
37

2.65%

5 lần
38

1.59%

3 lần
39

1.06%

2 lần
40

1.06%

2 lần
41

1.59%

3 lần
42

1.59%

3 lần
43

0.00%

0 lần
44

0.00%

0 lần
45

0.00%

0 lần
46

1.06%

2 lần
47

1.59%

3 lần
48

2.12%

4 lần
49

0.53%

1 lần
50

0.53%

1 lần
51

1.06%

2 lần
52

2.12%

4 lần
53

1.06%

2 lần
54

1.06%

2 lần
55

1.59%

3 lần
56

1.06%

2 lần
57

0.53%

1 lần
58

1.06%

2 lần
59

0.53%

1 lần
60

2.65%

5 lần
61

1.06%

2 lần
62

1.06%

2 lần
63

2.12%

4 lần
64

0.00%

0 lần
65

0.53%

1 lần
66

1.06%

2 lần
67

0.00%

0 lần
68

2.12%

4 lần
69

1.06%

2 lần
70

0.00%

0 lần
71

0.00%

0 lần
72

0.53%

1 lần
73

1.06%

2 lần
74

1.06%

2 lần
75

1.06%

2 lần
76

0.00%

0 lần
77

1.59%

3 lần
78

1.06%

2 lần
79

0.53%

1 lần
80

1.06%

2 lần
81

2.12%

4 lần
82

0.00%

0 lần
83

1.59%

3 lần
84

2.65%

5 lần
85

0.53%

1 lần
86

1.06%

2 lần
87

1.06%

2 lần
88

1.06%

2 lần
89

0.53%

1 lần
90

2.12%

4 lần
91

1.59%

3 lần
92

2.12%

4 lần
93

1.06%

2 lần
94

1.59%

3 lần
95

2.12%

4 lần
96

0.53%

1 lần
97

1.06%

2 lần
98

1.06%

2 lần
99
TP. HCM

0.00%

0 lần

0.00%

0 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.00%

0 lần

1.59%

2 lần

3.17%

4 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

1.59%

2 lần

0.00%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.00%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

3.17%

4 lần

1.59%

2 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.00%

0 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

3.17%

4 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

1.59%

2 lần

0.00%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

0.00%

0 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0.00%

0 lần

0.00%

0 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

Cơ cấu giải thưởng XSMB

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Loại vé 10000đ:

Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải ĐB 200,000,000 15 3,000,000,000 20,000 lần
Giải nhất 20,000,000 15 3,000,000,000 2,000 lần
Giải nhì 5,000,000 30 150,000,000 500 lần
Giải ba 2,000,000 90 180,000,000 200 lần
Giải tư 400,000 600 240,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 900 180,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 4500 450,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 60000 2,400,000,000 4 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)