Quét mã vạch
để tải APP

Quét mã Code để tải App

XSMB 05/08/2020 | Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05-08-2020

Kết quả xsmb ngày 05/08/2020

XSMB Thứ 4 ngày 05-08-2020 (Bắc Ninh)

XSMB»XSMB Thứ 4»XSMB 05-08-2020
Bắc Ninh
ĐB 18296
G.1 78477
G.2 43096 45550
G.3 96358 95929 36559 75128 57239 55000
G.4 2284 1927 2908 2545
G.5 5295 6291 5648 2972 2391 3723
G.6 439 561 453
G.7 34 14 30 09

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08, 09 0 00, 30, 50
1 14 1 61, 91, 91
2 23, 27, 28, 29 2 72
3 30, 34, 39, 39 3 23, 53
4 45, 48 4 14, 34, 84
5 50, 53, 58, 59 5 45, 95
6 61 6 96, 96
7 72, 77 7 27, 77
8 84 8 08, 28, 48, 58
9 91, 91, 95, 96, 96 9 09, 29, 39, 39, 59

Bảng thống kê lô gan Miền Bắc tính đến ngày 05/08/2020

LotoNgày ganNgày về gần nhất
011 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
021 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
031 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
041 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
051 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
061 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
071 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
101 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
111 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
121 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
131 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
151 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
161 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
171 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
181 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
191 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
201 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
211 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
221 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
241 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
251 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
261 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
311 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
321 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
331 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
351 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
361 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
371 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
381 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
401 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
411 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
421 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
431 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
441 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
461 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
471 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
491 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
511 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
521 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
541 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
551 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
561 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
571 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
601 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
621 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
631 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
641 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
651 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
661 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
671 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
681 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
691 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
701 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
711 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
731 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
741 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
751 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
761 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
781 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
791 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
801 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
811 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
821 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
831 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
851 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
861 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
871 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
881 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
891 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
901 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
921 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
931 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
941 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
971 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
981 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05
991 lầnNgày về gần nhất: 2020-08-05

Mời bạn chọn 1 đài xổ số sau đó đem so sánh với các đài khác để nắm được tình hình các con số từ 00 - 99 biến động như thế nào qua các kỳ quay thưởng.

So sánh Tần suất loto arrow_drop_down
Chọn đài Hà Nội arrow_drop_down
So sánh với TP. HCM arrow_drop_down
Kỳ 7 kỳ arrow_drop_down
Hà Nội Số

0.00%

0 lần
00

0.53%

1 lần
01

1.06%

2 lần
02

1.06%

2 lần
03

1.06%

2 lần
04

1.59%

3 lần
05

1.06%

2 lần
06

1.06%

2 lần
07

0.00%

0 lần
08

2.65%

5 lần
09

0.00%

0 lần
10

1.06%

2 lần
11

0.00%

0 lần
12

0.53%

1 lần
13

0.53%

1 lần
14

0.53%

1 lần
15

0.53%

1 lần
16

1.06%

2 lần
17

0.00%

0 lần
18

1.06%

2 lần
19

0.53%

1 lần
20

1.59%

3 lần
21

0.00%

0 lần
22

0.53%

1 lần
23

0.00%

0 lần
24

0.53%

1 lần
25

0.00%

0 lần
26

0.53%

1 lần
27

1.06%

2 lần
28

0.53%

1 lần
29

1.06%

2 lần
30

2.65%

5 lần
31

0.00%

0 lần
32

1.06%

2 lần
33

1.06%

2 lần
34

1.59%

3 lần
35

1.06%

2 lần
36

1.06%

2 lần
37

2.12%

4 lần
38

1.06%

2 lần
39

1.06%

2 lần
40

1.59%

3 lần
41

1.59%

3 lần
42

1.59%

3 lần
43

0.00%

0 lần
44

0.00%

0 lần
45

0.00%

0 lần
46

1.06%

2 lần
47

2.12%

4 lần
48

1.59%

3 lần
49

0.53%

1 lần
50

0.53%

1 lần
51

1.06%

2 lần
52

2.12%

4 lần
53

1.59%

3 lần
54

1.06%

2 lần
55

1.06%

2 lần
56

0.53%

1 lần
57

0.00%

0 lần
58

1.06%

2 lần
59

0.53%

1 lần
60

3.17%

6 lần
61

1.06%

2 lần
62

1.06%

2 lần
63

2.12%

4 lần
64

0.00%

0 lần
65

0.53%

1 lần
66

1.06%

2 lần
67

0.00%

0 lần
68

3.17%

6 lần
69

1.06%

2 lần
70

0.00%

0 lần
71

0.00%

0 lần
72

0.53%

1 lần
73

1.06%

2 lần
74

1.06%

2 lần
75

0.53%

1 lần
76

0.53%

1 lần
77

1.06%

2 lần
78

1.06%

2 lần
79

1.06%

2 lần
80

1.06%

2 lần
81

2.65%

5 lần
82

1.06%

2 lần
83

1.06%

2 lần
84

1.59%

3 lần
85

0.53%

1 lần
86

1.06%

2 lần
87

1.06%

2 lần
88

1.06%

2 lần
89

0.00%

0 lần
90

2.12%

4 lần
91

1.59%

3 lần
92

2.65%

5 lần
93

1.59%

3 lần
94

1.59%

3 lần
95

2.12%

4 lần
96

1.59%

3 lần
97

1.06%

2 lần
98

0.53%

1 lần
99
TP. HCM

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.00%

0 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

3.17%

4 lần

1.59%

2 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0.00%

0 lần

0.00%

0 lần

0.00%

0 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

0.00%

0 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

0.00%

0 lần

0.00%

0 lần

1.59%

2 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.00%

0 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0.00%

0 lần

0.00%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

2.38%

3 lần

Cơ cấu giải thưởng XSMB

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Loại vé 10000đ:

Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải ĐB 200,000,000 15 3,000,000,000 20,000 lần
Giải nhất 20,000,000 15 3,000,000,000 2,000 lần
Giải nhì 5,000,000 30 150,000,000 500 lần
Giải ba 2,000,000 90 180,000,000 200 lần
Giải tư 400,000 600 240,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 900 180,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 4500 450,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 60000 2,400,000,000 4 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)