Quét mã vạch
để tải APP

Quét mã Code để tải App

Kết quả xổ số Max 3D

Chọn ngày:
Hiển thị: Kỳ
Chọn nhanh số kỳ cần xem:
  • 7 ngày
  • 14 ngày
  • 30 ngày
  • 60 ngày
  • 90 ngày

Chọn thứ:

Max 3D » Max 3D 25/09/2020

Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00214 - Thứ 6 ngày 25/09/2020

G.1 420853
G.2 875231935495
G.3 443834508494047100
G.KK 890507189867220971058516
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 420 853 28 1.000.000
G.2 875 231 935 495 101 350.000
G.3 443 834 508 494 047 100 87 210.000
G.KK 890 507 189 867 220 971 058 516 258 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2770 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,591 40.000

Max 3D » Max 3D 23/09/2020

Kỳ quay thưởng: #00213 - Thứ 4 ngày 23/09/2020

G.1 881531
G.2 099211277489
G.3 748529608472716962
G.KK 841567000520518761471153
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 881 531 50 1.000.000
G.2 099 211 277 489 105 350.000
G.3 748 529 608 472 716 962 115 210.000
G.KK 841 567 000 520 518 761 471 153 248 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3390 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,941 40.000

Max 3D » Max 3D 21/09/2020

Kỳ quay thưởng: #00212 - Thứ 2 ngày 21/09/2020

G.1 725389
G.2 542810993537
G.3 022270734050499608
G.KK 221219224646367967239019
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 725 389 52 1.000.000
G.2 542 810 993 537 86 350.000
G.3 022 270 734 050 499 608 220 210.000
G.KK 221 219 224 646 367 967 239 019 234 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 2 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 12 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 59 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 5700 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4,429 40.000

Max 3D » Max 3D 18/09/2020

Kỳ quay thưởng: #00211 - Thứ 6 ngày 18/09/2020

G.1 760809
G.2 789436295569
G.3 570380896379971780
G.KK 330148814153751757208856
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 760 809 17 1.000.000
G.2 789 436 295 569 116 350.000
G.3 570 380 896 379 971 780 152 210.000
G.KK 330 148 814 153 751 757 208 856 221 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3260 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,222 40.000

Max 3D » Max 3D 16/09/2020

Kỳ quay thưởng: #00210 - Thứ 4 ngày 16/09/2020

G.1 376030
G.2 251782571820
G.3 069436565976693435
G.KK 501496439303571711451919
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 376 030 30 1.000.000
G.2 251 782 571 820 71 350.000
G.3 069 436 565 976 693 435 104 210.000
G.KK 501 496 439 303 571 711 451 919 174 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 77 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4320 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,882 40.000

Max 3D » Max 3D 14/09/2020

Kỳ quay thưởng: #00209 - Thứ 2 ngày 14/09/2020

G.1 210182
G.2 999123621021
G.3 338209747839659108
G.KK 238954441027192318780944
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 210 182 58 1.000.000
G.2 999 123 621 021 112 350.000
G.3 338 209 747 839 659 108 205 210.000
G.KK 238 954 441 027 192 318 780 944 180 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 7 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 11 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 56 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4530 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4,717 40.000

Max 3D » Max 3D 11/09/2020

Kỳ quay thưởng: #00208 - Thứ 6 ngày 11/09/2020

G.1 679067
G.2 553115506525
G.3 537947572686993479
G.KK 327372310262622516279059
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 679 067 63 1.000.000
G.2 553 115 506 525 72 350.000
G.3 537 947 572 686 993 479 228 210.000
G.KK 327 372 310 262 622 516 279 059 188 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 2 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 10 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 44 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3960 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,178 40.000

XEM THÊM MAX 3D (7 Kỳ)

Xem trực tiếp kết quả Max 3D hôm nay ở đâu nhanh và chính xác nhất? Trong thời buổi hiện đại ngày nay, tra thưởng Max 3D trở nên đơn giản hơn rất nhiều với ứng dụng 168xoso.

Xem trực tiếp KQXS Vietlott Max 3D ở 168xoso

Ngày nay, có quá nhiều địa chỉ để theo dõi kết quả Vietlott Max 3D, tuy nhiên nhận thấy vẫn còn nhiều bất cập ở những địa chỉ khác như tốc độ đường truyền có độ trễ cao, độ ổn định thấp, quảng cáo động chiếm không gian v.v. gây mất tập trung cho người chơi.

Kết quả xổ số Max 3D

Nhận thấy điều đó, đội ngũ 168xoso đã khắc phục và ra mắt tính năng xem trực tiếp kết quả xổ số Max 3D cực tiện lợi. Bạn có thể tập trung xem từng con số xuất hiện chuẩn xác với tốc độ cao nhất.Không chỉ thế, các thống kê và kết quả cũ đã về cũng sẽ được chúng tôi liệt kê đầy đủ.

Giúp bạn có thể tra cứu lại những đợt quay trước đó để làm căn cứ cho việc chọn số của mình.Chúc bạn vui và hài lòng khi tận hưởng những tiện ích mà 168xoso mang lại.  

Mở rộng