Quét mã vạch
để tải APP

Quét mã Code để tải App

Kết quả xổ số Max 3D

Chọn ngày:
Hiển thị: Kỳ
Xem nhanh

Chọn thứ:

Max 3D » Max 3D 25/11/2020

Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00240 - Thứ 4 ngày 25/11/2020

G.1 697438
G.2 768033890452
G.3 903520822462659309
G.KK 221156057967223964136349
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 697 438 47 1.000.000
G.2 768 033 890 452 93 350.000
G.3 903 520 822 462 659 309 88 210.000
G.KK 221 156 057 967 223 964 136 349 173 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 30 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2880 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,931 40.000

Max 3D » Max 3D 23/11/2020

Kỳ quay thưởng: #00239 - Thứ 2 ngày 23/11/2020

G.1 277557
G.2 412961921211
G.3 085492647157487866
G.KK 839091807664096384297132
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 277 557 32 1.000.000
G.2 412 961 921 211 119 350.000
G.3 085 492 647 157 487 866 129 210.000
G.KK 839 091 807 664 096 384 297 132 193 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4080 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,626 40.000

Max 3D » Max 3D 20/11/2020

Kỳ quay thưởng: #00238 - Thứ 6 ngày 20/11/2020

G.1 268488
G.2 301781316913
G.3 752043995976470169
G.KK 207642780154967533048941
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 268 488 34 1.000.000
G.2 301 781 316 913 68 350.000
G.3 752 043 995 976 470 169 108 210.000
G.KK 207 642 780 154 967 533 048 941 146 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3630 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,453 40.000

Max 3D » Max 3D 18/11/2020

Kỳ quay thưởng: #00237 - Thứ 4 ngày 18/11/2020

G.1 914642
G.2 469005301896
G.3 181177307153938685
G.KK 154276841269806499189905
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 914 642 37 1.000.000
G.2 469 005 301 896 95 350.000
G.3 181 177 307 153 938 685 143 210.000
G.KK 154 276 841 269 806 499 189 905 154 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2620 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,972 40.000

Max 3D » Max 3D 16/11/2020

Kỳ quay thưởng: #00236 - Thứ 2 ngày 16/11/2020

G.1 571615
G.2 984695144151
G.3 800012404103467948
G.KK 546064068213686855307628
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 571 615 33 1.000.000
G.2 984 695 144 151 90 350.000
G.3 800 012 404 103 467 948 115 210.000
G.KK 546 064 068 213 686 855 307 628 257 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 33 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4610 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,650 40.000

Max 3D » Max 3D 13/11/2020

Kỳ quay thưởng: #00235 - Thứ 6 ngày 13/11/2020

G.1 355413
G.2 331754741821
G.3 598342692373430341
G.KK 032705693706600936385906
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 355 413 30 1.000.000
G.2 331 754 741 821 83 350.000
G.3 598 342 692 373 430 341 127 210.000
G.KK 032 705 693 706 600 936 385 906 118 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3310 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,604 40.000

Max 3D » Max 3D 11/11/2020

Kỳ quay thưởng: #00234 - Thứ 4 ngày 11/11/2020

G.1 708157
G.2 565525666248
G.3 605451425165793043
G.KK 010094676012863049417592
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 708 157 21 1.000.000
G.2 565 525 666 248 89 350.000
G.3 605 451 425 165 793 043 156 210.000
G.KK 010 094 676 012 863 049 417 592 158 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3050 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,871 40.000

XEM THÊM MAX 3D (7 Kỳ)

Xem trực tiếp kết quả Max 3D hôm nay ở đâu nhanh và chính xác nhất? Trong thời buổi hiện đại ngày nay, tra thưởng Max 3D trở nên đơn giản hơn rất nhiều với ứng dụng 168xoso.

Xem trực tiếp KQXS Vietlott Max 3D ở 168xoso

Ngày nay, có quá nhiều địa chỉ để theo dõi kết quả Vietlott Max 3D, tuy nhiên nhận thấy vẫn còn nhiều bất cập ở những địa chỉ khác như tốc độ đường truyền có độ trễ cao, độ ổn định thấp, quảng cáo động chiếm không gian v.v. gây mất tập trung cho người chơi.

Kết quả xổ số Max 3D

Nhận thấy điều đó, đội ngũ 168xoso đã khắc phục và ra mắt tính năng xem trực tiếp kết quả xổ số Max 3D cực tiện lợi. Bạn có thể tập trung xem từng con số xuất hiện chuẩn xác với tốc độ cao nhất.Không chỉ thế, các thống kê và kết quả cũ đã về cũng sẽ được chúng tôi liệt kê đầy đủ.

Giúp bạn có thể tra cứu lại những đợt quay trước đó để làm căn cứ cho việc chọn số của mình.Chúc bạn vui và hài lòng khi tận hưởng những tiện ích mà 168xoso mang lại.  

Mở rộng