• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Thống kê theo tổng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Thông kê
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về
00 01/07/2020 548 1
19 30/06/2020 556 2
28 01/07/2020 481 1
37 01/07/2020 509 1
46 29/06/2020 509 3
55 01/07/2020 530 1
64 30/06/2020 536 2
73 26/06/2020 562 6
82 29/06/2020 528 3
91 01/07/2020 538 1

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0
1 56; 01; 38; 29
2 48; 84
3 76; 12; 85
4 95; 59; 86; 22; 31; 04
5 87; 87
6 79; 51; 60; 24; 51
7
8 53; 35; 80
9 27; 90