• Loto
 • Đặc biệt
 • Loại khác

Thống kê giải đặc biệt gan

Chọn tỉnh thành
Biên ngày:

Chọn loại giải:
 
 
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Lần về Ngày về cuối Chưa về Gan cực đại
00 66 02/10/2020 23 ngày 374
Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018
01 73 19/08/2020 67 ngày 268
Từ ngày 11/06/2005 đến ngày 09/03/2006
02 57 15/07/2020 102 ngày 600
Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/05/2018
03 61 12/06/2020 135 ngày 323
Từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007
04 51 19/09/2020 36 ngày 479
Từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008
05 65 29/08/2020 57 ngày 356
Từ ngày 27/07/2006 đến ngày 21/07/2007
06 64 18/01/2020 281 ngày 911
Từ ngày 18/10/2016 đến ngày 30/04/2019
07 53 03/02/2020 265 ngày 353
Từ ngày 13/03/2018 đến ngày 06/03/2019
08 68 16/10/2020 9 ngày 421
Từ ngày 30/06/2008 đến ngày 31/08/2009
09 63 12/05/2020 166 ngày 430
Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 15/06/2019
10 71 24/06/2020 123 ngày 266
Từ ngày 06/11/2009 đến ngày 04/08/2010
11 57 23/09/2020 32 ngày 350
Từ ngày 27/10/2011 đến ngày 16/10/2012
12 46 30/01/2020 269 ngày 444
Từ ngày 03/10/2012 đến ngày 26/12/2013
13 42 05/06/2020 142 ngày 766
Từ ngày 23/03/2018 đến ngày 28/05/2020
14 60 14/08/2020 72 ngày 408
Từ ngày 29/05/2014 đến ngày 16/07/2015
15 67 14/03/2020 225 ngày 303
Từ ngày 24/10/2007 đến ngày 26/08/2008
16 67 14/10/2020 11 ngày 510
Từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011
17 65 22/06/2020 125 ngày 484
Từ ngày 18/08/2005 đến ngày 12/04/2007
18 55 12/10/2020 13 ngày 594
Từ ngày 07/10/2012 đến ngày 02/06/2014
19 52 18/10/2020 7 ngày 545
Từ ngày 16/03/2006 đến ngày 06/08/2008
20 44 10/09/2020 45 ngày 640
Từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013
21 49 21/03/2020 218 ngày 431
Từ ngày 06/10/2012 đến ngày 16/12/2013
22 63 08/09/2020 47 ngày 420
Từ ngày 04/02/2012 đến ngày 04/04/2013
23 57 05/10/2020 20 ngày 565
Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 03/03/2020
24 67 22/03/2020 217 ngày 250
Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 04/08/2018
25 53 23/10/2020 2 ngày 466
Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 30/05/2019
26 48 08/10/2020 17 ngày 696
Từ ngày 30/10/2016 đến ngày 05/10/2018
27 56 03/07/2020 114 ngày 396
Từ ngày 28/08/2018 đến ngày 03/10/2019
28 43 24/10/2020 1 ngày 450
Từ ngày 29/07/2014 đến ngày 27/10/2015
29 55 11/09/2020 44 ngày 358
Từ ngày 19/05/2007 đến ngày 14/05/2008
30 52 15/09/2020 40 ngày 379
Từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012
31 48 28/09/2020 27 ngày 580
Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 29/06/2014
32 71 06/06/2020 141 ngày 348
Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/10/2018
33 50 10/12/2019 320 ngày 413
Từ ngày 22/05/2006 đến ngày 24/04/2008
34 61 11/06/2020 136 ngày 355
Từ ngày 22/09/2014 đến ngày 17/09/2015
35 51 22/08/2020 64 ngày 504
Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 23/08/2018
36 76 25/10/2020 0 ngày 452
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 28/09/2006
37 50 18/08/2020 68 ngày 488
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 25/09/2006
38 56 09/08/2020 77 ngày 471
Từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012
39 70 07/06/2020 140 ngày 381
Từ ngày 07/10/2018 đến ngày 28/10/2019
40 39 28/01/2020 271 ngày 469
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 22/08/2006
41 50 09/10/2020 16 ngày 481
Từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008
42 54 20/09/2020 35 ngày 595
Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 30/06/2018
43 61 21/10/2020 4 ngày 382
Từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007
44 53 23/02/2020 245 ngày 438
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 19/03/2006
45 57 10/02/2020 258 ngày 432
Từ ngày 08/11/2015 đến ngày 18/01/2017
46 53 27/09/2020 28 ngày 419
Từ ngày 11/07/2010 đến ngày 08/09/2011
47 50 16/08/2020 70 ngày 388
Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 27/05/2019
48 63 10/10/2020 15 ngày 425
Từ ngày 19/06/2010 đến ngày 23/08/2011
49 53 10/03/2020 229 ngày 603
Từ ngày 25/12/2012 đến ngày 29/08/2014
50 44 24/04/2020 184 ngày 393
Từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011
51 46 28/06/2020 119 ngày 430
Từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010
52 56 12/08/2020 74 ngày 675
Từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013
53 55 07/09/2020 48 ngày 700
Từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009
54 60 21/08/2020 65 ngày 449
Từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013
55 59 27/03/2020 212 ngày 574
Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/05/2017
56 62 01/08/2019 451 ngày 291
Từ ngày 15/04/2010 đến ngày 01/02/2011
57 53 20/10/2020 5 ngày 429
Từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008
58 53 31/08/2020 55 ngày 422
Từ ngày 06/07/2011 đến ngày 05/09/2012
59 57 25/08/2020 61 ngày 463
Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/02/2017
60 70 07/07/2020 110 ngày 394
Từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009
61 48 13/06/2020 134 ngày 372
Từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006
62 60 23/06/2020 124 ngày 277
Từ ngày 24/07/2007 đến ngày 29/04/2008
63 58 13/09/2020 42 ngày 467
Từ ngày 20/09/2011 đến ngày 04/01/2013
64 53 30/05/2020 148 ngày 418
Từ ngày 24/05/2016 đến ngày 21/07/2017
65 69 07/10/2020 18 ngày 288
Từ ngày 29/08/2006 đến ngày 16/06/2007
66 70 13/10/2020 12 ngày 440
Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 10/07/2019
67 51 26/04/2020 182 ngày 523
Từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013
68 57 30/09/2020 25 ngày 816
Từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008
69 39 17/10/2020 8 ngày 572
Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 25/05/2017
70 76 17/09/2020 38 ngày 513
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 09/05/2020
71 59 17/01/2020 282 ngày 292
Từ ngày 12/09/2015 đến ngày 05/07/2016
72 49 05/05/2020 173 ngày 381
Từ ngày 24/03/2019 đến ngày 05/05/2020
73 58 09/03/2020 230 ngày 309
Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 20/09/2017
74 53 14/06/2020 133 ngày 459
Từ ngày 31/07/2015 đến ngày 06/11/2016
75 56 06/08/2020 80 ngày 539
Từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006
76 53 25/02/2020 243 ngày 399
Từ ngày 17/02/2011 đến ngày 27/03/2012
77 52 27/12/2019 303 ngày 468
Từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011
78 56 04/06/2020 143 ngày 550
Từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010
79 41 22/10/2020 3 ngày 705
Từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013
80 49 12/09/2020 43 ngày 857
Từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010
81 60 25/12/2019 305 ngày 840
Từ ngày 23/01/2009 đến ngày 09/03/2012
82 70 24/09/2020 31 ngày 346
Từ ngày 18/01/2010 đến ngày 04/01/2011
83 55 30/08/2020 56 ngày 340
Từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010
84 59 20/12/2019 310 ngày 560
Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 10/11/2018
85 61 05/09/2020 50 ngày 315
Từ ngày 20/10/2007 đến ngày 12/06/2009
86 54 22/09/2020 33 ngày 485
Từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011
87 50 02/03/2020 237 ngày 454
Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 01/12/2019
88 56 30/12/2019 300 ngày 451
Từ ngày 17/04/2016 đến ngày 17/07/2017
89 63 04/10/2020 21 ngày 369
Từ ngày 06/11/2007 đến ngày 15/11/2008
90 53 18/09/2020 37 ngày 475
Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 03/02/2019
91 72 09/07/2020 108 ngày 409
Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 11/12/2018
92 54 08/11/2019 352 ngày 332
Từ ngày 29/09/2010 đến ngày 01/09/2011
93 49 06/09/2020 49 ngày 670
Từ ngày 22/01/2008 đến ngày 30/11/2009
94 55 11/10/2020 14 ngày 435
Từ ngày 26/06/2014 đến ngày 09/09/2015
95 51 15/05/2020 163 ngày 474
Từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013
96 61 27/08/2020 59 ngày 431
Từ ngày 20/09/2018 đến ngày 30/11/2019
97 61 03/10/2020 22 ngày 597
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 21/09/2006
98 62 22/05/2020 156 ngày 488
Từ ngày 27/12/2014 đến ngày 07/05/2016
99 57 18/04/2019 556 ngày 600
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 28/08/2006

Đội ngũ kỹ thuật viên 168xoso đã nghiên cứu và phát triển nên những công cụ/phần mềm thống kê xổ số với mục đích hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu của những người chơi vé số được nhanh chóng, dễ dàng và chính xác hơn. Trong bài viết này, 168xoso sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng công cụ thống kê đặc biệt gan.

Giới thiệu chức năng thống kê đặc biệt gan

Thống kê giải đặc biệt gan là chức năng giúp cho người chơi tổng hợp được số ngày chưa về ở giải đặc biệt của 100 bộ số (00 - 99) trong phạm vi số kỳ quay cần phân tích.

Quá trình này sẽ hỗ trợ cho bạn trong việc khoanh vùng được con số có "rủi ro" cao không về ở GĐB trong kỳ mở thưởng sắp tới mà bạn cần loại đi để tập trung nhiều hơn vào những con số tiềm năng khác.

Cách sử dụng công cụ thống kê giải đặc biệt lâu chưa về

Cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản, bạn cần thao tác theo những bước như sau:

 • Bước 1: "Chọn tỉnh thành" cần phân tích.
 • Bước 2: chọn "biên ngày".
 • Bước 3: "Chọn loại giải" với 4 mục: xem theo 2 số cuối, xem theo đầu, theo đuôi và theo tổng.
 • Bước 4: chọn "xem kết quả".

Ví dụ: tôi sẽ chọn xem đài Miền Bắc, biên ngày tính từ 10/09/2020, loại giải xem sẽ là 2 số cuối và đây là kết quả mà hệ thống tổng hợp được:

Thống kê đặc biệt gan

Lần lượt những thông tin mà hệ thống cung cấp sẽ là:

 • 100 bộ số từ 00 đến 99.
 • Lần về: số lần trúng của bộ số đó ở giải đặc biệt tính từ ngày 10/09/2020 về trước.
 • Ngày về cuối: ngày gần nhất mà bộ số này được xổ ở GĐB.
 • Chưa về: số ngày chưa về tính từ lần trúng gần nhất ở GĐB.
 • Gan cực đại: số ngày chưa về dài nhất trong quá khứ biên độ từ ngày 10/09/2020.

Bạn cũng có thể lựa chọn xem theo: "Đầu" - "Đít" hay "Tổng" tùy vào mục đích và nhu cầu của bản thân.