• Loto
 • Đặc biệt
 • Loại khác

Thống kê chu kỳ loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Thống kê
 
Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

 • Chọn nhanh :
 • Chọn đầu số :
 • Chọn đuôi số :
 

Kết quả thống kê

Bộ số Max gan Khoảng thời gian của chu kỳ Ngày xuất hiện gần đây nhất
00 28 lần Từ ngày 10/07/2018 đến ngày 08/08/2018 20/09/2020 (0 ngày)
01 24 lần Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 30/03/2018 18/09/2020 (2 ngày)
02 22 lần Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 26/07/2017 10/09/2020 (10 ngày)
03 25 lần Từ ngày 05/06/2019 đến ngày 01/07/2019 18/09/2020 (2 ngày)
04 34 lần Từ ngày 23/11/2016 đến ngày 28/12/2016 19/09/2020 (1 ngày)
05 23 lần Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 23/08/2018 20/09/2020 (0 ngày)
06 24 lần Từ ngày 12/06/2016 đến ngày 07/07/2016 20/09/2020 (0 ngày)
07 19 lần Từ ngày 14/11/2015 đến ngày 04/12/2015 10/09/2020 (10 ngày)
08 21 lần Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 10/11/2019 19/09/2020 (1 ngày)
09 24 lần Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 18/05/2019 17/09/2020 (3 ngày)
10 33 lần Từ ngày 07/12/2016 đến ngày 10/01/2017 09/09/2020 (11 ngày)
11 27 lần Từ ngày 28/06/2018 đến ngày 26/07/2018 16/09/2020 (4 ngày)
12 23 lần Từ ngày 07/06/2018 đến ngày 01/07/2018 18/09/2020 (2 ngày)
13 23 lần Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 06/02/2018 19/09/2020 (1 ngày)
14 33 lần Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/02/2020 19/09/2020 (1 ngày)
15 27 lần Từ ngày 13/08/2019 đến ngày 10/09/2019 13/09/2020 (7 ngày)
16 20 lần Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 22/08/2019 10/09/2020 (10 ngày)
17 29 lần Từ ngày 20/08/2017 đến ngày 19/09/2017 14/09/2020 (6 ngày)
18 30 lần Từ ngày 16/09/2015 đến ngày 17/10/2015 15/09/2020 (5 ngày)
19 20 lần Từ ngày 11/08/2017 đến ngày 01/09/2017 16/09/2020 (4 ngày)
20 18 lần Từ ngày 01/05/2019 đến ngày 20/05/2019 18/09/2020 (2 ngày)
21 28 lần Từ ngày 10/05/2016 đến ngày 08/06/2016 20/09/2020 (0 ngày)
22 24 lần Từ ngày 06/10/2016 đến ngày 31/10/2016 20/09/2020 (0 ngày)
23 23 lần Từ ngày 13/06/2018 đến ngày 07/07/2018 18/09/2020 (2 ngày)
24 25 lần Từ ngày 01/05/2015 đến ngày 27/05/2015 19/09/2020 (1 ngày)
25 22 lần Từ ngày 02/06/2019 đến ngày 25/06/2019 11/09/2020 (9 ngày)
26 28 lần Từ ngày 25/05/2017 đến ngày 23/06/2017 02/09/2020 (18 ngày)
27 20 lần Từ ngày 25/10/2015 đến ngày 15/11/2015 20/09/2020 (0 ngày)
28 30 lần Từ ngày 15/07/2015 đến ngày 15/08/2015 17/09/2020 (3 ngày)
29 25 lần Từ ngày 14/03/2017 đến ngày 09/04/2017 16/09/2020 (4 ngày)
30 29 lần Từ ngày 10/09/2015 đến ngày 10/10/2015 18/09/2020 (2 ngày)
31 23 lần Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 02/01/2020 20/09/2020 (0 ngày)
32 22 lần Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 24/04/2017 20/09/2020 (0 ngày)
33 20 lần Từ ngày 19/11/2019 đến ngày 10/12/2019 18/09/2020 (2 ngày)
34 23 lần Từ ngày 25/03/2018 đến ngày 18/04/2018 17/09/2020 (3 ngày)
35 35 lần Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 25/05/2018 20/09/2020 (0 ngày)
36 27 lần Từ ngày 13/11/2016 đến ngày 11/12/2016 19/09/2020 (1 ngày)
37 23 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 16/11/2019 18/09/2020 (2 ngày)
38 26 lần Từ ngày 03/07/2016 đến ngày 30/07/2016 17/09/2020 (3 ngày)
39 21 lần Từ ngày 24/11/2015 đến ngày 16/12/2015 15/09/2020 (5 ngày)
40 26 lần Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 28/10/2018 18/09/2020 (2 ngày)
41 32 lần Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/11/2019 18/09/2020 (2 ngày)
42 25 lần Từ ngày 25/08/2017 đến ngày 20/09/2017 20/09/2020 (0 ngày)
43 16 lần Từ ngày 19/04/2017 đến ngày 06/05/2017 19/09/2020 (1 ngày)
44 30 lần Từ ngày 29/04/2016 đến ngày 30/05/2016 13/09/2020 (7 ngày)
45 21 lần Từ ngày 07/06/2015 đến ngày 29/06/2015 18/09/2020 (2 ngày)
46 23 lần Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 27/12/2018 02/09/2020 (18 ngày)
47 29 lần Từ ngày 04/12/2016 đến ngày 03/01/2017 31/08/2020 (20 ngày)
48 27 lần Từ ngày 08/08/2016 đến ngày 05/09/2016 17/09/2020 (3 ngày)
49 23 lần Từ ngày 03/11/2015 đến ngày 27/11/2015 20/09/2020 (0 ngày)
50 26 lần Từ ngày 03/08/2018 đến ngày 22/09/2018 13/09/2020 (7 ngày)
51 26 lần Từ ngày 04/10/2019 đến ngày 31/10/2019 16/09/2020 (4 ngày)
52 22 lần Từ ngày 30/11/2019 đến ngày 23/12/2019 20/09/2020 (0 ngày)
53 25 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 18/11/2019 19/09/2020 (1 ngày)
54 22 lần Từ ngày 09/04/2015 đến ngày 02/05/2015 20/09/2020 (0 ngày)
55 25 lần Từ ngày 10/12/2015 đến ngày 05/01/2016 11/09/2020 (9 ngày)
56 20 lần Từ ngày 22/08/2019 đến ngày 12/09/2019 17/09/2020 (3 ngày)
57 28 lần Từ ngày 16/05/2018 đến ngày 14/06/2018 20/09/2020 (0 ngày)
58 35 lần Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/02/2018 08/09/2020 (12 ngày)
59 20 lần Từ ngày 05/05/2015 đến ngày 26/05/2015 16/09/2020 (4 ngày)
60 22 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 29/05/2017 17/09/2020 (3 ngày)
61 18 lần Từ ngày 20/03/2016 đến ngày 08/04/2016 20/09/2020 (0 ngày)
62 28 lần Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 22/08/2017 18/09/2020 (2 ngày)
63 31 lần Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 06/08/2020 18/09/2020 (2 ngày)
64 25 lần Từ ngày 14/09/2018 đến ngày 10/10/2018 17/09/2020 (3 ngày)
65 29 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 05/06/2017 13/09/2020 (7 ngày)
66 25 lần Từ ngày 01/09/2018 đến ngày 27/09/2018 06/09/2020 (14 ngày)
67 24 lần Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 17/03/2020 19/09/2020 (1 ngày)
68 20 lần Từ ngày 28/05/2017 đến ngày 18/06/2017 19/09/2020 (1 ngày)
69 32 lần Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 10/07/2019 17/09/2020 (3 ngày)
70 22 lần Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/2019 20/09/2020 (0 ngày)
71 22 lần Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 17/08/2017 12/09/2020 (8 ngày)
72 20 lần Từ ngày 18/02/2016 đến ngày 10/03/2016 06/09/2020 (14 ngày)
73 18 lần Từ ngày 04/08/2019 đến ngày 23/08/2019 19/09/2020 (1 ngày)
74 36 lần Từ ngày 04/04/2016 đến ngày 11/05/2016 20/09/2020 (0 ngày)
75 19 lần Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 21/04/2018 10/09/2020 (10 ngày)
76 24 lần Từ ngày 23/08/2020 đến ngày 17/09/2020 18/09/2020 (2 ngày)
77 19 lần Từ ngày 09/03/2015 đến ngày 29/03/2015 03/09/2020 (17 ngày)
78 33 lần Từ ngày 02/09/2017 đến ngày 06/10/2017 19/09/2020 (1 ngày)
79 23 lần Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 04/04/2019 20/09/2020 (0 ngày)
80 17 lần Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 05/05/2017 18/09/2020 (2 ngày)
81 18 lần Từ ngày 07/08/2020 đến ngày 26/08/2020 20/09/2020 (0 ngày)
82 20 lần Từ ngày 23/04/2016 đến ngày 14/05/2016 20/09/2020 (0 ngày)
83 27 lần Từ ngày 06/07/2016 đến ngày 03/08/2016 16/09/2020 (4 ngày)
84 26 lần Từ ngày 14/04/2015 đến ngày 11/05/2015 13/09/2020 (7 ngày)
85 22 lần Từ ngày 10/02/2019 đến ngày 05/03/2019 17/09/2020 (3 ngày)
86 33 lần Từ ngày 24/05/2020 đến ngày 28/06/2020 19/09/2020 (1 ngày)
87 15 lần Từ ngày 24/09/2019 đến ngày 10/10/2019 20/09/2020 (0 ngày)
88 17 lần Từ ngày 11/11/2016 đến ngày 29/11/2016 19/09/2020 (1 ngày)
89 23 lần Từ ngày 21/04/2017 đến ngày 15/05/2017 19/09/2020 (1 ngày)
90 23 lần Từ ngày 09/03/2017 đến ngày 02/04/2017 18/09/2020 (2 ngày)
91 20 lần Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 04/10/2019 11/09/2020 (9 ngày)
92 23 lần Từ ngày 22/08/2017 đến ngày 15/09/2017 19/09/2020 (1 ngày)
93 23 lần Từ ngày 04/04/2018 đến ngày 28/04/2018 20/09/2020 (0 ngày)
94 22 lần Từ ngày 26/03/2017 đến ngày 18/04/2017 19/09/2020 (1 ngày)
95 21 lần Từ ngày 18/04/2018 đến ngày 10/05/2018 19/09/2020 (1 ngày)
96 28 lần Từ ngày 25/05/2015 đến ngày 23/06/2015 17/09/2020 (3 ngày)
97 25 lần Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 28/05/2018 20/09/2020 (0 ngày)
98 24 lần Từ ngày 10/11/2015 đến ngày 05/12/2015 18/09/2020 (2 ngày)
99 20 lần Từ ngày 24/05/2017 đến ngày 14/06/2017 18/09/2020 (2 ngày)

Thống kê chu kỳ lô tô giúp bạn thấy được khoảng thời gian dài nhất mà một cặp số bất kỳ gan trong lịch sử KQXS. Hãy cùng khám phá tiện ích này tại 168xoso xem có gì đặc biệt.

Thống kê chu kỳ lô tô tại 168xoso

Tiện ích này có chức năng gì mà thu hút hàng triệu lượt quan tâm và sử dụng mỗi ngày? Những thông tin mà nó cung cấp sẽ giúp bạn củng cố được lựa chọn lô tô của mình hơn rất nhiều, cụ thể:

 • Cung cấp chu kỳ lâu ngày chưa về nhất của một cặp số là bao nhiêu ngày.
 • Khoảng thời gian cụ thể mà cặp số lâu về nhất là lúc nào.
 • Ngày xuất hiện kết quả này về gần nhất.

thống kê chu kỳ lô tô

Với 3 thông tin trên thì bạn sẽ đánh giá được ngay cặp số mình lựa chọn có tốt không? Cơ hội trúng thưởng như thế nào? Khoảng thời gian này mua vé đã hợp lý hay chưa rất nhanh chóng. 

Các bước sử dụng tiện ích thống kê chu kỳ lô tô:

 • Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần tra cứu.
 • Bước 2: Chọn đài quay mà bạn đang muốn kiểm tra hoặc mua vé.
 • Bước 3: Nhập bộ số cần kiểm tra.
 • Bước 4: Bấm xem kết quả, bạn có thể lọc xem theo toàn bộ các giải đã về hay chỉ xét riêng trường hợp cặp số đó ở giải đặc biệt đều được.