• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 30/01/2021 (71209) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 30 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 07/02/2021 (25119) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 22 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 10/02/2021 (04629) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày 67
ngày
- Đầu 3 ra ngày 21/01/2021 (21331) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 39 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 03/02/2021 (76349) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 26 ngày 55
ngày
- Đầu 5 ra ngày 02/02/2021 (15759) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 27 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 29/01/2021 (40169) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 31 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 01/03/2021 (91577) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 45
ngày
- Đầu 8 ra ngày 01/02/2021 (54782) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 28 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 09/02/2021 (38792) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 20 ngày 51
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 05/02/2021 (48520) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 24 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 08/02/2021 (42991) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 21 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 09/02/2021 (38792) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 20 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 24/01/2021 (45883) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 36 ngày 57
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 22/01/2021 (09264) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 38 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 20/01/2021 (60545) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 40 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 31/01/2021 (17386) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 29 ngày 56
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 01/03/2021 (91577) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 61
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 04/02/2021 (48218) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 25 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 10/02/2021 (04629) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 08/02/2021 (42991) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 21 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 10/02/2021 (04629) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày 61
ngày
- Tổng 2 ra ngày 05/02/2021 (48520) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 24 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 03/02/2021 (76349) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 26 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 01/03/2021 (91577) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 29/01/2021 (40169) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 31 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 26/01/2021 (33079) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 34 ngày 66
ngày
- Tổng 7 ra ngày 11/01/2021 (05507) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 49 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 08/01/2021 (00726) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 52 ngày 66
ngày
- Tổng 9 ra ngày 06/02/2021 (37427) đến 01/03/2021 vẫn chưa ra là 23 ngày 91
ngày

Tổng hợp chu kỳ đặc biệt XSMB là chức năng giúp người chơi thống kê được chu kỳ "về" ở ngày gần nhất và số ngày chưa ra so với biên độ ngày cần phân tích cùng với số ngày max gan của con số đó trong quá khứ.

Sử dụng chức năng tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Để sử dụng công cụ này cũng vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện theo 3 bước sau:

  • Bước 1: chọn "biên độ ngày": ở đây tôi sẽ chọn biên độ tính đến ngày hôm nay là 10/09/2020.
  • Bước 2: chọn "tỉnh thành": tôi sẽ chọn phân tích đài Miền Bắc.
  • Bước 3: nhấn nút "xem kết quả".

Hệ thống sẽ giúp bạn tổng hợp 3 thông tin chính của "chu kỳ đầu, "chu kỳ đuôi" và "chu kỳ tổng, gồm:

  • Ngày ra gần nhất
  • Số ngày chưa ra tính từ thời điểm xuất hiện gần nhất
  • Số ngày chưa về lâu nhất trong quá khứ tính đến thời điểm hiện tại.

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Theo như lựa chọn ở phần trên thì hệ thống máy tính sẽ tổng hợp được các dữ liệu như sau:

Tổng hợp chu kỳ đặc biệt xsmb

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Tương tự như KQCK đầu thì chúng ta sẽ có được bảng kết quả chu kỳ đuôi như sau:

Chu kỳ XSMB

Kết quả chu kỳ đặc biệt theo tổng

Chu kỳ tổng là bảng số liệu liệt kê tổng của 2 số cuối giải đặc biệt để xem con số này về gần nhất vào ngày nào, số kỳ chưa về và số ngày max gan trong quá khứ. Với biên độ ngày 10/09/2020 thì đài Miền Bắc sẽ thống kê được những dữ liệu sau đây:

Chu kỳ đặc biệt theo tổng

Nếu bạn muốn phân tích thêm các đài quay khác thuộc khu vực xổ số Miền Nam hoặc Miền Trung thì có thể lựa chọn tại khung "tỉnh thành" nhé.