Quét mã vạch
để tải APP

Quét mã Code để tải App

Cách làm tròn số trong Excel thế nào? Quy tắc làm tròn số chuẩn

24/06/2020 09/07/2020 353

Làm tròn là một trong những kiến thức cơ bản giúp rút gọn các con số theo yêu cầu cụ thể. Chúng tôi xin chia sẻ cách làm tròn số trong Excel để giúp bạn tiết kiệm thời gian và vẫn bảo đảm độ chính xác tuyệt đối.

Làm tròn số là gì?

Làm tròn số là cách rút gọn chữ số ban đầu thành một số mới ngắn gọn và gần đúng với con số cũ ban đầu nhất có thể theo những nguyên tắc toán học nhất định để bảo đảm độ chính xác.

Ngày nay chúng ta thường hay thấy ứng dụng của việc làm tròn các chữ số trong rất nhiều lĩnh vực như:

 • Rút gọn điểm số để đánh giá học lực trong giáo dục.
 • Làm đẹp báo cáo tài chính của kế toán trong dữ liệu bán hàng, quỹ, công nợ, doanh thu, v.v.
 • Báo cáo thuế, sổ sách tài chính phải chuẩn theo quy định của nhà nước để khớp các chứng từ.
 • Tính toán được con số ước lượng để triển khai bất kỳ lĩnh vực như: đầu tư, ngân hàng, mua sắm, v.v.

Quy tắc làm tròn số

Bạn hãy xác định muốn làm tròn chữ số nào (số thập phân hay số nguyên) rồi so sánh số bên phải nó với số 5. Nếu nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên, còn nếu lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ cộng thêm 1 đơn vị cho chữ số đó, cụ thể:

 • Bước 1: Xác định giá trị của hàng chữ số cần làm tròn theo yêu cầu.
 • Bước 2: Xác định chữ số bên phải của nó là bao nhiêu.
 • Bước 3: So sánh chữ số bên phải đó với 5, nếu nhỏ hơn thì giữ nguyên, còn nếu lớn hơn thì +1 đơn vị chữ số đã xác định ở bước 1.

Chúng tôi sẽ minh họa cho từng dạng cụ thể để bạn nắm rõ nguyên tắc rút gọn số chuẩn theo toán học.

Quy tắc làm tròn số sau dấu phẩy

Bạn hãy xác định con số cần làm tròn là hàng bao nhiêu sau dấu phẩy (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, v.v.) và áp dụng công thức so sánh với 5.

Ví dụ: Hãy làm tròn số thập phân 5,4 và 5,8 đến hàng đơn vị, lúc này bạn sẽ xét con số sau dấu phẩy.

 • 5,4: Do số 4 sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 nên đáp án là 5.
 • 5,8: Do số 9 sau dấu phẩy lớn hơn 5 nên bạn +1 cho số đứng trước nó nên ta có đáp án là 6

Bạn có thể xem hình ảnh dưới đây để hiểu được nguyên tắc của các bước trên.

quy tắc làm tròn số

Bạn có thể thấy con số 5,4 nó gần với số 5 hơn nên kết quả thu được là 5. Số 5,8 rõ ràng gần với số 6 hơn nên được kết quả là 6. Tức con số sau khi được rút gọn phải có độ chính xác gần với con số ban đầu nhất.

Làm tròn số nguyên

Vẫn áp dụng quy tắc ở trên, bạn sẽ xét chữ số bên cạnh của chữ số cần làm tròn và so sánh nó với 5 để xem cho nó lên hay xuống.

Ví dụ làm tròn số nguyên đến hàng chục, số được bôi đỏ chính là số chọn để làm tròn, số màu đen là chữ số bên phải mà bạn sẽ lấy để so sánh với 5. 

 • 4.856 => 4860 (do 6 lớn hơn 5)
 • 2.549 => 2550 (do 9 lớn hơn 5)
 • 425 => 430 (bằng 5)
 • 31 => 30 (1 bé hơn 5)
 • 15.423 => 15420 (3 bé hơn 5).

Trường hợp làm tròn số nguyên đến hàng trăm thì bạn cũng thực hiện tương tự, ví dụ:

 • 9.851 => 9.900
 • 865.256 => 865.300
 • 947 => 900
 • 346.241.154 => 346.241.200
 • 123 => 100
 • 479 => 500

Cách làm tròn số trong Excel

Excel là công cụ kế toán mạnh mẽ và phổ biến nhất trong giới văn phòng cũng như ứng dụng nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. Bạn có thể sử dụng công cụ tuyệt vời này để làm tròn mọi thể loại con số theo yêu cầu với số lượng lớn và cực kỳ chính xác.

Quy tắc làm tròn số bằng Excel

Excel vẫn tuân thủ theo nguyên tắc mà chúng tôi để nêu ở trên, chỉ khác là dùng máy tính thì tốc độ xử lý và hiệu quả nhanh hơn mà thôi, các bước cụ thể:

 • Bước 1: Định dạng dữ liệu đúng theo yêu cầu, tính theo tiền tệ hay con số (Number).
 • Bước 2: Xác định yêu cầu cần làm tròn là hàng đơn vị, hàng chục, trăm, nghìn, chữ số thập phân thứ nhất, v.v.
 • Bước 3: Sử dụng đúng hàm cho yêu cầu đó.

Hàm làm tròn trong Excel

Cấu trúc hàm làm tròn cơ bản trong Excel như sau:

=ROUND(number, num_ditgits

Với:

Number: Số cần làm tròn hoặc ô dữ liệu mà bạn chọn.

Num_ditgits: Chữ số cần làm tròn, hàng đơn vị nhập 0, hàng chục là -1, hàng trăm là -2, hàng nghìn là -3, chục nghìn là -4…Bạn có thể xem hình bên dưới để biết cách nhập num_ditgits.

làm tròn số trong excel

Lưu ý khi nhập num_digits:

 • Nếu num_digits lớn hơn 0 (không) thì số được làm tròn lên tới số vị trí thập phân đã xác định.
 • Nếu num_digits bằng 0 thì số được làm tròn lên số nguyên gần nhất.
 • Nếu num_digits nhỏ hơn 0 thì số được làm tròn lên về phía bên trái của dấu thập phân.

Ví dụ quan sát bảng dữ liệu dưới đây, chúng tôi muốn làm tròn các số ban đầu tới hàng nghìn thì cấu trúc hàm sẽ là:

=ROUND(ô dữ liệu cần làm tròn, -3)

Kết quả ta được như sau:

cách làm tròn số trong excel

Hay để làm tròn số nguyên trong Excel (số đứng trước dấu phẩy) thì bạn chỉ việc:

 • Bước 1: Xác định chữ số cần làm tròn.
 • Bước 2: Nhập đúng cú pháp hàm =ROUND(number, num_ditgits) với num_ditgits luôn âm.

Chẳng hạn chúng ta sẽ làm tròn một loạt các số nguyên tới hàng chục thì sẽ nhập hàm:

=ROUND(ô dữ liệu cần làm tròn, -1)

Bạn có thể quan sát ví dụ qua hình ảnh dưới đây để hiểu được cách máy tính thực hiện hàng loạt phép tính làm tròn.

cách làm tròn số nguyên trong excel

Hàm làm tròn lên trong Excel

Bạn cũng có thể tùy chỉnh để chương trình Excel tiến hành làm tròn số lên để kết quả luôn luôn lớn hơn số ban đầu, cú pháp hàm như sau:

=ROUNDUP(number, num_digits)

Trong đó:

Number: Bất kỳ số thực nào bạn muốn làm tròn lên hoặc ô mà bạn đã nhập liệu sẵn.

Num_digits: Số chữ số mà bạn muốn làm tròn tới.

Ví dụ:

công thức làm tròn số lên trong excel

Hàm hàm làm tròn xuống với Excel

Để làm tròn số xuống, khiến kết quả luôn nhỏ hơn số ban đầu thì bạn sử dụng hàm ROUNDDOW như sau:

= ROUNDDOWN(number, num_digits)

Với:

Number: Bất kỳ số thực nào bạn muốn làm tròn lên hoặc ô mà bạn đã nhập liệu sẵn.

Num_digits: Số chữ số mà bạn muốn làm tròn xuống.

Ví dụ: 

hàm làm tròn xuống trong excel

Trong lĩnh vực kết toán báo cáo thuế hoặc những sổ sách liên quan tới nhà nước thì bắt buộc bạn phải xử lý số liệu cho đúng theo nguyên tắc làm tròn (thường là tránh phần thập phân). Tổng số tiền tính được phải khớp với các chứng từ, hóa đơn trước đó. Nên buộc sẽ phải có số liệu làm tròn lên hoặc xuống để bảo đảm nguyên tắc bù trừ.

Hàm làm tròn số đến bội số gần nhất

Để làm tròn một số bất kỳ thành số là bội gần nhất của một số khác thì bạn sẽ sử dụng hàm MROUND như sau:

=MROUND(number, multiple)

Trong đó:

Number: Giá trị cần làm tròn hoặc ô dữ liệu có sẵn.

Multiple: Số mà bạn muốn làm tròn tới bội số của nó.

Bạn phải nhớ nhập number và multiple có cùng dấu với nhau, nó phải cùng là số dương hoặc cùng là số âm thì đúng. Nếu nhập sai thì sẽ bị báo lỗi #NUM.

Ví dụ:

hàm làm tròn excel

Hàm làm tròn đến số chẵn gần nhất

Hàm EVEN sẽ giúp bạn làm tròn một số đến số nguyên chẵn gần nhất của nó cực kỳ nhanh, cú pháp:

=EVEN(number)

Với number là con số hoặc ô dữ liệu mà bạn muốn làm tròn. Nếu nó đã là số nguyên chẵn thì kết quả sẽ ra giống hệt như number bạn nhập.

Ví dụ:

công thức làm tròn số chẵn

Xem thêm: [Hỏi khó] Số chẵn & số lẻ là gì? Áp dụng trong xổ số ra sao?

Hàm làm tròn đến số lẽ gần nhất

Sử dụng hàm ODD sẽ giúp bạn tìm ra kết quả được làm tròn lên tới số nguyên lẻ gần nhất, cú pháp như sau:

=ODD(number)

Với number là số bạn tự nhập hoặc chọn ô dữ liệu đã có sẵn. Nếu number nhập vào là số lẻ thì kết quả vẫn giống như number ban đầu.

Ví dụ:

hàm làm tròn số lẻ trong excel

Lời kết

Việc nắm vững quy tắc làm tròn sẽ giúp bạn thực hiện được các tính toán hoặc báo cáo chuẩn xác theo yêu cầu một cách nhanh chóng và gọn gàng. Hãy cập nhật những cách làm tròn số trong Excel đã được chúng tôi hướng dẫn chi tiết trong bài viết này để tận dụng tối đa máy tính của bạn trong việc xử lý số liệu. 

Bên cạnh kiến thức về Excel, chúng tôi còn có chia sẻ về Cách viết & đọc các bảng ký hiệu chữ số La Mã (1 – 1000) xin mời bạn tham khảo.

Bài viết liên quan