Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 18 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 20/09/2020

Đầu 0 00 9 lần 01 23 lần 02 16 lần 03 8 lần 04 6 lần 05 19 lần 06 7 lần 07 16 lần 08 14 lần 09 15 lần
Đầu 1 10 14 lần 11 10 lần 12 14 lần 13 5 lần 14 4 lần 15 19 lần 16 13 lần 17 20 lần 18 13 lần 19 18 lần
Đầu 2 20 7 lần 21 10 lần 22 10 lần 23 4 lần 24 3 lần 25 18 lần 26 4 lần 27 13 lần 28 9 lần 29 7 lần
Đầu 3 30 3 lần 31 12 lần 32 12 lần 33 4 lần 34 3 lần 35 11 lần 36 7 lần 37 12 lần 38 10 lần 39 5 lần
Đầu 4 40 3 lần 41 7 lần 42 5 lần 43 8 lần 44 3 lần 45 7 lần 46 5 lần 47 8 lần 48 2 lần 49 7 lần
Đầu 5 50 8 lần 51 16 lần 52 24 lần 53 7 lần 54 4 lần 55 22 lần 56 10 lần 57 22 lần 58 16 lần 59 15 lần
Đầu 6 60 1 lần 61 13 lần 62 5 lần 63 2 lần 64 3 lần 65 6 lần 66 3 lần 67 8 lần 68 5 lần 69 4 lần
Đầu 7 70 7 lần 71 17 lần 72 9 lần 73 12 lần 74 6 lần 75 13 lần 76 11 lần 77 13 lần 78 12 lần 79 13 lần
Đầu 8 80 7 lần 81 6 lần 82 3 lần 83 2 lần 84 3 lần 85 3 lần 86 8 lần 87 6 lần 88 3 lần 89 5 lần
Đầu 9 90 5 lần 91 13 lần 92 15 lần 93 10 lần 94 5 lần 95 16 lần 96 10 lần 97 20 lần 98 10 lần 99 8 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 20/09/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 05042
G.1 66900
G.2 03482 31797
G.3 17931 53457 36521
54749 11897 26393
G.4 0057 0505 1535 7952
G.5 1079 8970 6887
6497 9606 1522
G.6 827 732 174
G.7 54 06 81 61
Loto : 42, 00, 82, 97, 31, 57, 21, 49, 97, 93, 57, 05, 35, 52, 79, 70, 87, 97, 06, 22, 27, 32, 74, 54, 06, 81, 61
ĐB 54004
G.1 72588
G.2 90168 50167
G.3 32779 20782 72573
44493 04989 54543
G.4 2253 7024 2513 3108
G.5 1253 7713 8686
2592 2236 7094
G.6 586 478 322
G.7 95 31 14 68
Loto : 04, 88, 68, 67, 79, 82, 73, 93, 89, 43, 53, 24, 13, 08, 53, 13, 86, 92, 36, 94, 86, 78, 22, 95, 31, 14, 68
ĐB 20290
G.1 28162
G.2 39930 04541
G.3 12820 49798 74603
74480 79568 99474
G.4 2797 7212 6076 9436
G.5 5840 4233 8930
4212 1688 0937
G.6 299 612 363
G.7 01 23 53 45
Loto : 90, 62, 30, 41, 20, 98, 03, 80, 68, 74, 97, 12, 76, 36, 40, 33, 30, 12, 88, 37, 99, 12, 63, 01, 23, 53, 45
ĐB 04170
G.1 71985
G.2 43509 16141
G.3 58831 80153 35981
30730 83764 91048
G.4 0914 1931 7961 1276
G.5 8042 2306 1138
3873 3697 4669
G.6 496 256 878
G.7 60 34 96 28
Loto : 70, 85, 09, 41, 31, 53, 81, 30, 64, 48, 14, 31, 61, 76, 42, 06, 38, 73, 97, 69, 96, 56, 78, 60, 34, 96, 28

Cầu loại loto