Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 16 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 03/07/2020

Đầu 0 00 3 lần 01 6 lần 02 12 lần 03 1 lần 04 7 lần 05 4 lần 06 10 lần 07 14 lần 08 7 lần 09 11 lần
Đầu 1 10 13 lần 11 10 lần 12 18 lần 13 1 lần 14 13 lần 15 11 lần 16 10 lần 17 37 lần 18 18 lần 19 22 lần
Đầu 2 20 6 lần 21 6 lần 22 18 lần 23 3 lần 24 13 lần 25 8 lần 26 15 lần 27 33 lần 28 18 lần 29 20 lần
Đầu 3 30 1 lần 32 1 lần 34 2 lần 36 1 lần 37 2 lần 38 2 lần 39 2 lần
Đầu 4 40 6 lần 41 8 lần 42 17 lần 43 3 lần 44 6 lần 45 6 lần 46 7 lần 47 13 lần 48 16 lần 49 11 lần
Đầu 5 50 11 lần 51 12 lần 52 24 lần 53 5 lần 54 9 lần 55 9 lần 56 5 lần 57 10 lần 58 13 lần 59 12 lần
Đầu 6 60 2 lần 61 4 lần 62 9 lần 64 4 lần 65 4 lần 66 2 lần 67 10 lần 68 3 lần 69 5 lần
Đầu 7 70 16 lần 71 11 lần 72 26 lần 73 7 lần 74 17 lần 75 11 lần 76 8 lần 77 33 lần 78 26 lần 79 23 lần
Đầu 8 80 8 lần 81 13 lần 82 25 lần 83 1 lần 84 15 lần 85 6 lần 86 10 lần 87 31 lần 88 21 lần 89 12 lần
Đầu 9 90 6 lần 91 3 lần 92 20 lần 93 2 lần 94 7 lần 95 4 lần 96 7 lần 97 15 lần 98 23 lần 99 11 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 03/07/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 58827
G.1 67119
G.2 20017 74828
G.3 15849 42557 70152
05128 97170 90611
G.4 4839 9882 7284 5102
G.5 6746 0342 7729
9252 7816 7478
G.6 789 958 247
G.7 32 27 98 06
Loto : 27, 19, 17, 28, 49, 57, 52, 28, 70, 11, 39, 82, 84, 02, 46, 42, 29, 52, 16, 78, 89, 58, 47, 32, 27, 98, 06
ĐB 61129
G.1 69904
G.2 71780 01538
G.3 21787 54690 70085
91151 57731 48787
G.4 0101 6384 1856 7735
G.5 1653 2824 2027
9922 1686 8012
G.6 059 160 648
G.7 76 51 95 79
Loto : 29, 04, 80, 38, 87, 90, 85, 51, 31, 87, 01, 84, 56, 35, 53, 24, 27, 22, 86, 12, 59, 60, 48, 76, 51, 95, 79
ĐB 44435
G.1 95361
G.2 32743 77297
G.3 45653 44668 14502
51671 45385 52095
G.4 9221 5165 9374 1987
G.5 3928 6088 8155
2749 3543 6596
G.6 404 726 937
G.7 86 91 00 55
Loto : 35, 61, 43, 97, 53, 68, 02, 71, 85, 95, 21, 65, 74, 87, 28, 88, 55, 49, 43, 96, 04, 26, 37, 86, 91, 00, 55
ĐB 67229
G.1 25778
G.2 32027 27889
G.3 07636 79150 57279
24619 02049 75693
G.4 4617 4756 0475 0856
G.5 2592 0619 0042
0371 9868 3630
G.6 361 458 037
G.7 10 53 36 64
Loto : 29, 78, 27, 89, 36, 50, 79, 19, 49, 93, 17, 56, 75, 56, 92, 19, 42, 71, 68, 30, 61, 58, 37, 10, 53, 36, 64