Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 02/07/2020

Đầu 0 00 7 lần 01 13 lần 02 6 lần 03 4 lần 04 6 lần 05 6 lần 06 9 lần 07 11 lần 08 5 lần 09 5 lần
Đầu 1 10 9 lần 11 14 lần 12 8 lần 13 8 lần 14 4 lần 15 2 lần 16 9 lần 17 15 lần 18 4 lần 19 4 lần
Đầu 2 20 6 lần 21 7 lần 22 6 lần 23 3 lần 24 4 lần 25 1 lần 26 5 lần 27 7 lần 28 5 lần 29 9 lần
Đầu 3 30 5 lần 31 5 lần 32 4 lần 34 2 lần 35 3 lần 36 3 lần 37 4 lần 38 7 lần 39 8 lần
Đầu 4 40 5 lần 41 12 lần 42 5 lần 43 4 lần 44 3 lần 45 2 lần 46 6 lần 47 6 lần 48 5 lần 49 3 lần
Đầu 5 50 1 lần 52 4 lần 53 6 lần 54 2 lần 57 3 lần 59 1 lần
Đầu 6 60 6 lần 61 9 lần 62 7 lần 63 6 lần 64 6 lần 65 2 lần 66 8 lần 67 12 lần 68 2 lần 69 6 lần
Đầu 7 70 10 lần 71 19 lần 72 7 lần 73 2 lần 74 9 lần 75 3 lần 76 15 lần 77 18 lần 78 4 lần 79 6 lần
Đầu 8 80 5 lần 81 8 lần 82 5 lần 83 4 lần 84 3 lần 85 1 lần 86 6 lần 87 12 lần 88 2 lần 89 2 lần
Đầu 9 90 10 lần 91 26 lần 92 4 lần 93 5 lần 94 7 lần 95 3 lần 96 12 lần 97 20 lần 98 7 lần 99 4 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 02/07/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 61129
G.1 69904
G.2 71780 01538
G.3 21787 54690 70085
91151 57731 48787
G.4 0101 6384 1856 7735
G.5 1653 2824 2027
9922 1686 8012
G.6 059 160 648
G.7 76 51 95 79
Loto : 29, 04, 80, 38, 87, 90, 85, 51, 31, 87, 01, 84, 56, 35, 53, 24, 27, 22, 86, 12, 59, 60, 48, 76, 51, 95, 79
ĐB 44435
G.1 95361
G.2 32743 77297
G.3 45653 44668 14502
51671 45385 52095
G.4 9221 5165 9374 1987
G.5 3928 6088 8155
2749 3543 6596
G.6 404 726 937
G.7 86 91 00 55
Loto : 35, 61, 43, 97, 53, 68, 02, 71, 85, 95, 21, 65, 74, 87, 28, 88, 55, 49, 43, 96, 04, 26, 37, 86, 91, 00, 55