Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 02/07/2020

Đầu 0 00 2 lần 01 12 lần 03 2 lần 04 2 lần 05 12 lần 06 22 lần 08 10 lần 09 4 lần
Đầu 1 10 5 lần 11 19 lần 12 1 lần 13 3 lần 14 4 lần 15 18 lần 16 34 lần 17 4 lần 18 16 lần 19 10 lần
Đầu 2 20 1 lần 21 9 lần 24 1 lần 25 9 lần 26 11 lần 28 3 lần 29 1 lần
Đầu 3 30 1 lần 31 6 lần 32 1 lần 33 1 lần 34 1 lần 35 6 lần 36 11 lần 37 2 lần 38 5 lần 39 4 lần
Đầu 4 41 5 lần 45 6 lần 46 9 lần 48 3 lần
Đầu 5 50 3 lần 51 12 lần 53 2 lần 54 3 lần 55 10 lần 56 18 lần 57 4 lần 58 11 lần 59 9 lần
Đầu 6 60 6 lần 61 14 lần 62 8 lần 63 2 lần 64 5 lần 65 16 lần 66 21 lần 67 9 lần 68 11 lần 69 13 lần
Đầu 7 70 7 lần 71 20 lần 72 3 lần 73 2 lần 74 1 lần 75 19 lần 76 26 lần 77 3 lần 78 10 lần 79 5 lần
Đầu 8 80 9 lần 81 22 lần 82 9 lần 83 4 lần 84 4 lần 85 20 lần 86 29 lần 87 10 lần 88 14 lần 89 9 lần
Đầu 9 90 5 lần 91 13 lần 92 3 lần 93 1 lần 94 1 lần 95 13 lần 96 16 lần 97 2 lần 98 8 lần 99 4 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 02/07/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 61129
G.1 69904
G.2 71780 01538
G.3 21787 54690 70085
91151 57731 48787
G.4 0101 6384 1856 7735
G.5 1653 2824 2027
9922 1686 8012
G.6 059 160 648
G.7 76 51 95 79
Loto : 29, 04, 80, 38, 87, 90, 85, 51, 31, 87, 01, 84, 56, 35, 53, 24, 27, 22, 86, 12, 59, 60, 48, 76, 51, 95, 79
ĐB 44435
G.1 95361
G.2 32743 77297
G.3 45653 44668 14502
51671 45385 52095
G.4 9221 5165 9374 1987
G.5 3928 6088 8155
2749 3543 6596
G.6 404 726 937
G.7 86 91 00 55
Loto : 35, 61, 43, 97, 53, 68, 02, 71, 85, 95, 21, 65, 74, 87, 28, 88, 55, 49, 43, 96, 04, 26, 37, 86, 91, 00, 55
ĐB 67229
G.1 25778
G.2 32027 27889
G.3 07636 79150 57279
24619 02049 75693
G.4 4617 4756 0475 0856
G.5 2592 0619 0042
0371 9868 3630
G.6 361 458 037
G.7 10 53 36 64
Loto : 29, 78, 27, 89, 36, 50, 79, 19, 49, 93, 17, 56, 75, 56, 92, 19, 42, 71, 68, 30, 61, 58, 37, 10, 53, 36, 64