Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 02/07/2020

Đầu 0 02 3 lần 07 3 lần 09 2 lần
Đầu 1 12 2 lần 16 1 lần 17 3 lần 19 1 lần
Đầu 2 20 1 lần 21 1 lần 22 1 lần 23 1 lần 24 1 lần 26 1 lần 27 2 lần 29 1 lần
Đầu 3 30 2 lần 31 1 lần 35 2 lần 36 2 lần 38 1 lần
Đầu 4 41 1 lần 42 2 lần 43 1 lần 45 1 lần 46 1 lần 48 2 lần
Đầu 5 50 1 lần 52 1 lần 55 4 lần 56 3 lần 58 3 lần 59 1 lần
Đầu 6 61 2 lần 64 2 lần 67 2 lần 68 1 lần 69 1 lần
Đầu 7 70 1 lần 71 1 lần 72 2 lần 73 1 lần 74 1 lần 76 1 lần 77 1 lần 78 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 81 1 lần 82 1 lần 83 1 lần 84 1 lần 87 2 lần 88 3 lần 89 2 lần
Đầu 9 91 2 lần 93 1 lần 94 1 lần 97 2 lần 98 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 02/07/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 61129
G.1 69904
G.2 71780 01538
G.3 21787 54690 70085
91151 57731 48787
G.4 0101 6384 1856 7735
G.5 1653 2824 2027
9922 1686 8012
G.6 059 160 648
G.7 76 51 95 79
Loto : 29, 04, 80, 38, 87, 90, 85, 51, 31, 87, 01, 84, 56, 35, 53, 24, 27, 22, 86, 12, 59, 60, 48, 76, 51, 95, 79
ĐB 44435
G.1 95361
G.2 32743 77297
G.3 45653 44668 14502
51671 45385 52095
G.4 9221 5165 9374 1987
G.5 3928 6088 8155
2749 3543 6596
G.6 404 726 937
G.7 86 91 00 55
Loto : 35, 61, 43, 97, 53, 68, 02, 71, 85, 95, 21, 65, 74, 87, 28, 88, 55, 49, 43, 96, 04, 26, 37, 86, 91, 00, 55
ĐB 67229
G.1 25778
G.2 32027 27889
G.3 07636 79150 57279
24619 02049 75693
G.4 4617 4756 0475 0856
G.5 2592 0619 0042
0371 9868 3630
G.6 361 458 037
G.7 10 53 36 64
Loto : 29, 78, 27, 89, 36, 50, 79, 19, 49, 93, 17, 56, 75, 56, 92, 19, 42, 71, 68, 30, 61, 58, 37, 10, 53, 36, 64
ĐB 66720
G.1 47882
G.2 19356 60457
G.3 78378 95308 83715
23314 50690 70545
G.4 7766 6519 9890 6100
G.5 2237 2952 7581
6671 1874 5846
G.6 752 426 312
G.7 78 29 76 28
Loto : 20, 82, 56, 57, 78, 08, 15, 14, 90, 45, 66, 19, 90, 00, 37, 52, 81, 71, 74, 46, 52, 26, 12, 78, 29, 76, 28